Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

pannaW
15:39
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa
pannaW
15:38
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
15:38
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viawszystkodupa wszystkodupa
15:38
15:37
4148 63be
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viawszystkodupa wszystkodupa
pannaW
15:37
Bitcoiny
Reposted fromargasek argasek viawszystkodupa wszystkodupa
pannaW
15:36
7181 2790 500
Reposted fromhalucine halucine viawszystkodupa wszystkodupa
pannaW
15:36
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
pannaW
15:36
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
pannaW
15:26
5079 8d79 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viawszystkodupa wszystkodupa
pannaW
15:25
7751 e0bf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
15:24
7387 6752
Reposted fromrawriot rawriot viawszystkodupa wszystkodupa
pannaW
15:23
3743 1de1
Reposted fromteijakool teijakool viasiostrzyca siostrzyca
pannaW
15:22
8942 a1c5 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viadead-inside dead-inside
pannaW
15:22
pannaW
15:18
0390 2f71
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viatwiggylaw twiggylaw
15:18
7471 1c1f 500

communicants:

Riten (Ingmar Bergman, 1969)

pannaW
15:18
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
pannaW
15:17
8588 519f
Reposted fromnazarena nazarena viairmelin irmelin
pannaW
11:21
Reposted frommayamar mayamar viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl