Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2014

pannaW
13:04
Zabrali ją na cmentarz Z paradą i łoskotem Zabrali ją na cmentarz Ale już nie z powrotem.
Tags: cytaty

July 02 2014

pannaW
13:09
♫Dzieciołku niedobry, dzieciołku kochany Znów w drzewach swym ostrzem wydziobujesz rany Przez Ciebie Bóg Lasu rozgniewał się wielce I zmienił w truciznę Twój pokarm, Twe serce Żałosny dzieciołku, Twój dotyk bolesny Rozdzieli Twych bliskich z ich życiem doczesnym I aż żal mi patrzeć, dzieciołku samotny Jak smutek wyziera z Twych oczu wilgotnych♫
— DEADMAN WONDERLAND
Tags: cytaty manga

June 12 2014

pannaW
11:17
Już nie mam naboi. Mamo, umieram. Na tej zasranej wojnie. Bez przyjaciół, rodziny, dziewczyny. Umieram na tej dalekiej wyspie.
— H. Sakurazaka
Tags: cytaty
Reposted byzamknioczyoktawkadancingintherainmeedsniewolniklive-lifekeniczii

April 20 2014

pannaW
15:47
1705 30fc 420
The truth behind the Beauty and the Beast
Reposted fromckisback ckisback viato-nieistotne to-nieistotne
pannaW
15:46
3130 0bee 420
Reposted fromrof rof viato-nieistotne to-nieistotne
pannaW
15:44
pannaW
15:44

Help me.

15:44
2293 76b9 420
Reposted fromqb qb viato-nieistotne to-nieistotne
pannaW
15:43
7683 a7f5 420
Reposted fromczinok czinok viato-nieistotne to-nieistotne
15:43
7675 e600 420
Reposted frommrautyna mrautyna viato-nieistotne to-nieistotne
pannaW
15:42
pannaW
15:41
pannaW
15:41

heythatsmytoast:

BECAUSE MEN HAVE TO DO MANLY MEN THINGS LIKE RUNNING THROUGH TREES AND EATING ROCKS.

pannaW
15:40
pannaW
15:40

hahahahaha Emma <3
pannaW
15:40

Tonight on Game of Thrones 4.01 [x]

Reposted fromweightless weightless viato-nieistotne to-nieistotne
pannaW
15:39


15:39
3644 9656 420
Reposted fromtornfret tornfret viato-nieistotne to-nieistotne
pannaW
15:38
1186 a11e
15:38

a very real world reaction to the superhero concept

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl